A tanulási élmény tervezésekor fontos elkülöníteni a hard és a soft skill-eket. A hard skill-ek (technikai tudás, eljárásmenet stb.) közvetítéséhez teljesen más stratégiára van szükség, mint a puha készségek fejlesztéséhez, mivel az utóbbinál legtöbbször személyes kommunikációra is szükség van.

Mik azok a soft skill-ek?  Készségek, amelyek szükségesek a hatékony kommunikációhoz, együttműködéshez és az eredményes munkavégzéshez. Néhány példa a puha készségekre:

-Értékesítési készség

-Konfliktuskezelés

-Vezetői készségek

-Másokkal való együttműködés képessége

-Empatikus kommunikáció stb.

A puha készségek fejlesztése igazi kihívás, mert nagyon összetett, sokszor nehezen megfogható,ezért tervezése és kivitelezése nagyfokú kreativitást igényel.

Lássunk néhány irányelvet, amelyek figyelembevételével könnyebben integrálhatóak a soft skill tréningek az e-learning stratégiába.

1.Tedd mérhetővé

A soft skill tréningek olyan kompetenciákat fejlesztenek, amelyeket nehéz mérni, mégis nagyon fontos az eredmények számokkal való demonstrálása. A vezetőség számára lényegesek a meggyőző eredmények, ráadásul a konkrét adatok hozzájárulnak a jövőbeni tréningek hatékonyságának fejlesztéséhez is.

Az első lépés tehát a pontos, mérhető célok kitűzése azon teljesítmény mutatók (KPI) beazonosításával, amelyhez tartozó területek fejlesztést igényelnek. Fontos, hogy a tréning valóban a kitűzött célok elérésére fókuszáljon. Néhány példa a teljesítmény mutatókra:

-Fluktuáció csökkenés

-Elégedetlen ügyfelek számának csökkenése

-Új alkalmazottak elégedettségének növekedése az első három hónapban

-A vezetők általi pozitív visszajelzések számának növekedése

-Adott termékcsoporton belüli forgalomnövekedés

Bár a teljesítmény nyomon követése, a résztvevők megkérdezése is hasznos lehet, a főbb teljesítmény mutatók mérése sokkal nyomatékosabb. Ezek elemzésével láthatóvá válik, melyek azok a soft skill-ek, amelyek kiemelten fontosak az adott munkakör ellátásához, illetve, hogy a tréning mennyire javította a teljesítményt.

  1. Építsd be a munkahelyi környezetbe

A soft skill tréningek esetében különösen fontos, hogy nagyon jól illeszkedjenek a szervezet és a csapat igényeihez, illetve az egyéni karriercélokhoz. Az a ”blended learning” stratégia a legjobb, amely a soft skill tréninget beviszi a munkahelyi környezetbe. Ez azt jelenti, hogy fontos, hogy a tréning folytatódjon a tantermi képzés után is és a vezetőség támogassa az újonnan elsajátított készségek beépülését.  A soft skill tréning stratégia részeként tehát lehetőséget kell biztosítani a folyamatos gyakorlásra, megbeszélésre, visszajelzésre és coachingra annak érdekében, hogy az új készségek a munkahelyi környezetben is működőképessé váljanak.

  1.  Kis egységekre bontott tanulás

Az információáradatnak köszönhetően manapság az emberek figyelmi terjedelme jelentősen lerövidült, ezért a hosszú, átfogó tananyagok befogadása nehézkessé vált. A tanulási folyamat sokkal hatékonyabb és gördülékenyebb, ha a tananyagot kis egységekben adagoljuk. A microlearning elvére épülő soft skill e-learning tréning esetén a résztvevőnek egy-egy alkalommal pár perc alatt feldolgozható, egyetlen készségre fókuszáló témát kell elsajátítania.

Például egy ügyfélszolgálati tréning esetében egy ilyen kis tanegység lehet a pozitív kommunikáció témakör. A tanuló megnéz videón néhány ezzel kapcsolatos példaértékű szituációt, majd lehetőséget kap a gyakorlásra videós szerepjáték segítségével. A tréner visszajelzése és értékelése által válik kerekké a tanulási egység. A gyakorlás és erre adott értékelés elősegíti a megtanultak készségszintű elsajátítását.

  1. Hagyj időt a gyakorlásra

A tréning hatékonyságának növelése érdekében érdemes viszonylag rövidebb időt szánni az elméletre, hogy elegendő idő maradjon a gyakorlásra. Online tanulás esetén ez megoldható szimulált szerepjátékok segítségével, vagy virtuális osztályterem alkalmazásával. Vegyünk egy példát!  Az aktuális lecke arról szól, hogy ki tudjuk mutatni a tiszteletünket valaki iránt azzal, ha figyelmesen meghallgatjuk  és elfogadjuk az álláspontját. Amikor a tanuló elméletben már ismeri ezt a módszert, ki is próbálhatja tudását különböző szituációkban: ellenséges, barátságos és neutrális helyzetekben. A sokrétű gyakorlás magabiztossá teszi a tréning résztvevőt és hasznosítható tudással gyarapítja őt. Ebben a megközelítésben a tanulónak coachingra és folyamatos visszajelzésre van szüksége.

forrás:   http://theelearningcoach.com/elearning_design/elearning-for-soft-skills/

További cikkek